Agora

Agora Click for a bigger cover
Art. no. 1151
Title Agora
Issue 201903
Sales date Sept. 5, 2019
In store until Nov. 28, 2019
Price Norway 240.00 kr
Country Norge
No of issues 3/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Agora er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift for humaniora og samfunnsvitenskapene, med tyngdepunkt i filosofi. Agora retter seg både mot et akademisk publikum og mot en bredere offentlighet. Agora gir ut temanumre over et bredt spekter av emner.