Psykisk Helse

Psykisk Helse Click for a bigger cover
Art. no. 1313
Title Psykisk Helse
Issue 202001
Sales date Feb. 13, 2020
In store until April 9, 2020
Price Norway 99.00 kr
Country Norge
No of issues 5/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Psykisk helse legger vekt på intervjuer og reportasjer med mennesker som har egen erfaring og viktige historier å fortelle. Les og få mer kunnskap om bedring, behandling, mestring, forskning, litteratur og kultur. Bladet gir plass til ulike synspunkter og flere stemmer gjennom reportasjer, kommentarer, temastoff og dybdeintervjuer.