Stenmark Almanacka

Stenmark Almanacka Click for a bigger cover
Art. no. 2204
Title Stenmark Almanacka
Issue 201701
Sales date Oct. 24, 2017
In store until Feb. 20, 2018
Price Sweden 99.00 SEK
Country Sverige
No of issues 1/year
Ceases April 7, 2020

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Almanacka med Jan Stenmarks bilder som pryder väggen hela 2013. En stenmarkare har blivit ett begrepp och avser collagebilder, oftast hämtade ur 50- eller 60-talets kolorerade veckopress. Lägg därtill en textrad som har en existentiell och humoristisk underström som gör att man upptäcker något nytt varje gång man läser den.