TS Sudoku Geni

TS Sudoku Geni Click for a bigger cover
Art. no. 2427
Title TS Sudoku Geni
Issue 201901
Sales date Dec. 3, 2019
In store until Dec. 30, 2019
Price Sweden 35.00 SEK
Country Sverige
No of issues 13/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

Sudoku Geni vänder sig till duktiga Sudokulösare som har löst Sudoku i några år och som nu vill få nya och lite tuffare utmaningar. Svårighetsgraden är 5-6.