Four Four Two

Four Four Two Click for a bigger cover
Art. no. 2651
Title Four Four Two
Issue 202011
Sales date Nov. 5, 2020
In store until Dec. 10, 2020
Price Sweden 129.00 SEK
Price Norway 135.00 kr
Country Storbritannien (GB)
No of issues 12/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Fotballmagasin som tar leseren på alvor. Intelligente analyser, dybdeintervjuer, tilbakeblikk på fotballhistorien. Provoserende og med spennende innfallsvinkler på aktuelle temaer. Har ofte kåringer av spillere som blir omtalt i dagspressen.