Axess

Axess Click for a bigger cover
Art. no. 2804
Title Axess
Issue 202004
Sales date May 12, 2020
In store until June 16, 2020
Price Sweden 89.00 SEK
Country Sverige
No of issues 9/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

Axess Magasin vill förena akademisk och publicistisk kultur och skapa ett forum, där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och en bredare publik kan mötas. Den är inte en spegel i vilken den akademiska världen kan betrakta sig själv, utan en lins som förtydligar forskningen för en bredare publik.