Axess

Axess Click for a bigger cover
Art. no. 2804
Title Axess
Issue 201908
Sales date Nov. 12, 2019
In store until Dec. 17, 2019
Price Sweden 89.00 SEK
Country Sverige
No of issues 9/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

Axess Magasin vill förena akademisk och publicistisk kultur och skapa ett forum, där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och en bredare publik kan mötas. Den är inte en spegel i vilken den akademiska världen kan betrakta sig själv, utan en lins som förtydligar forskningen för en bredare publik.