Mellom

Mellom Click for a bigger cover
Art. no. 3009
Title Mellom
Issue 201702
Sales date Dec. 7, 2017
In store until March 1, 2018
Price Norway 100.00 kr
Country Norge
No of issues 2/year
Ceases Oct. 1, 2019
Reason Uppsagd pga låg omsättning/SS 2019-09-04

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Mellom er Noregs første tidsskrift for omsett litteratur. Det skal syne fram litteratur som elles ikkje er tilgjengeleg for norske lesarar; omsetjaren; arbeidet som ligg bak det å omsetje, og den smalare litteraturen som faktisk blir omsett. Det inneheld skjønnlitterære tekstar og tekstar om omsetjing og omsett litteratur, og ikkje minst kritikk.