Cruiser Magazine

Cruiser Magazine Click for a bigger cover
Art. no. 3475
Title Cruiser Magazine
Issue 202001
Sales date Feb. 20, 2020
In store until April 30, 2020
Price Norway 99.00 kr
Country Norge
No of issues 6/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Cruiser Magazine er et norsk motormagasin til inspirasjon og ære for den norske motorentusiasten. Innholdet vil vise bredden i norsk motormiljø, med hovedvekt på amerikanske kjøretøy på 2,4 eller 18 hjul, men også med engelse og japanske klassiske motorsykler, og europeiske og japanske bilklassikere. Vi vil også ha artikler fra Roadstrips i USA, og treff og cruisinger i Norge. Gode grundige og engesjrende artikler, nostalgi, lifestyle, og motorkultur på mange plan er vårt kjennemerke.