Kalle Anka Junior

Kalle Anka Junior Click for a bigger cover
Art. no. 4810
Title Kalle Anka Junior
Issue 201705
Sales date Sept. 28, 2017
In store until Nov. 30, 2017
Price Sweden 39.90 SEK
Country Sverige
No of issues 6/year
Ceases March 1, 2018

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

This magazine is unfortunately not available on pressbyrån.se, du kan dock söka återförsäljare här brevid. Buy


Description

Kalle Anka Junior vänder sig till yngre barn. Innehåller pyssel, lek och spel kombinerat med enklare serier.