BokHistKvinnorSkrivHistor

BokHistKvinnorSkrivHistor Click for a bigger cover
Art. no. 4925
Title BokHistKvinnorSkrivHistor
Issue 201911
Sales date March 5, 2019
In store until April 30, 2019
Price Sweden 129.00 SEK
Country Sverige
No of issues 6/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

Bli en del av historien genom inspirerande och intresseväckande artiklar, från antika civilisationer till modern tid. Artiklarna är trollbindande, fantastiska och ibland fruktansvärda- men alltid upplysande och lärorika. Artiklarna ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt med förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.