Kryssa Klart&Tydligt

Kryssa Klart&Tydligt Click for a bigger cover
Art. no. 4963
Title Kryssa Klart&Tydligt
Issue 201906
Sales date Nov. 14, 2019
In store until Jan. 14, 2020
Price Sweden 43.00 SEK
Country Sverige
No of issues 6/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

En krysstidning med lättare svårighetsgrad med större text och rutor för att det ska vara lättlöst och lättläst för de med lite nedsatt syn.