20-Tal

20-Tal Click for a bigger cover
Art. no. 5986
Title 20-Tal
Issue 202002
Sales date Jan. 5, 2021
In store until March 9, 2021
Price Sweden 120.00 SEK
Country Sverige
No of issues 3/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

20-Tals uppgift är att hålla ögonen på de företeelser som kännetecknar och formar nuet. Genom djupgående essäer, reportage och personliga intervjuer reflekteras och inventeras kulturklimatets olika rum, i Sverige och världen. Tidskriftens temanummer är forskningsprojekt i samtiden, som kritiskt belyser ett ämne ur konstnärliga och vetenskapliga infallsvinklar. Ambitionen är att ge en klarsynt bild av samhällstendenser och ojämlika styrkeförhållanden. Som enda svenska tidskrift har 20-Tal en generöst tilltagen debutantavdelning - i varje tidskriftsnummer.