Företagshistoria

Företagshistoria Click for a bigger cover
Art. no. 7588
Title Företagshistoria
Issue 201901
Sales date March 12, 2019
In store until May 14, 2019
Price Sweden 89.00 SEK
Country Sverige
No of issues 4/year

Find a dealer

Search for retailers near you:

Buy online

You can subscribe or purchase a single issue of this magazine through pressbyrån.se Buy


Description

Företagshistoria är Sveriges enda tidskrift om näringslivets historia. Både lustfylld och lärande med en släng av det visste du inte och en rejäl dos nostalgi. Tidskriften berättar spännande historier om människor, händelser, produkter och företag. Allt illustrerat med ett rikt historiskt bildmaterial. Företagshistoria ges ut av Centrum för Näringslivshistoria och kommer ut med fyra nummer per år.