Camino magasin

Camino magasin Klikk for større bilde
Varenr 2092
Tittel Camino magasin
Utgave 201850
Salgsdag 6. mars 2018
I butikk til 8. mai 2018
Pris Sverige 79
Land Sverige
Utgivelse nr/år 4
Opphør 14. september 2017

Søk butikk

Søk etter butikk nær deg:


Beskrivelse

Camino - inspiration för smartare livsstil Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino är ett magasin för människor som bryr sig men inte vill göra avkall på kvalitet. Magasinet belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. I magasinet undersöks även relationerna mellan konsumtion, tid, lycka och meningsfullhet. Varje nummer har ett tema som präglar innehållet, från globala till individuella frågor. Bakom Camino står Getaware ekonomisk förening, ett företag som syftar till att inspirera människor, företag och organisationer till att göra smartare val. Magasinet finansieras genom Caminovännerna, annonsörer, prenumerationer samt lösnummerförsäljning.