Tidsam

Babylon NO

Babylon Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten.
Tidsskriftet publiserer akademiske artikler, bokessay og anmeldelser innenfor fagfeltet. Bidragene er i hovedsak skrevet på skandinaviske språk, men Babylon trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere.

Babylon NO
Magazine article number0181
Magazine issue202101
Magazine relese date03.11.2021
Magazine last date17.11.2021
Price Sweden90.00 kr
Price Norway90.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released2 time per yeas