Tidsam

Psykologi (DK)

Psykologi vänder sig till män och kvinnor över 25 år som är välutbildade, bor i större städer och fokuserar på självförverkligande. Jakten på ett lyckligt liv, kvalitet och glädje i vardagen har gjort det helt naturligt att söka inspiration i psykologins värld. Tidningen Psykologi varierar mellan andliga universum av personlig utveckling och klassisk psykologi. I varje nummer: användbara tips, sex och samlevnad, böcker, kurser och personliga intervjuer. Publicerad 6 gånger per år.

Psykologi (DK)
Magazine article number5964
Magazine issue202202
Magazine relese date20.01.2022
Magazine last date24.02.2022
Price Sweden135.00 kr
Price Norway159.00 kr
CountryDenmark
LanguageDanska
Released8 time per yeas