TS Bildkryss fr Japan

TS Bildkryss fr Japan Click for a bigger cover
Art. no. 2269
Title TS Bildkryss fr Japan
Issue 202173
Sales date June 3, 2021
In store until July 29, 2021
Price Sweden 49.90 SEK
Country Sverige
No of issues 6/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

I Bildkryss från Japan ska man använda sitt logiska tänkande. När en uppgift är korrekt löst bildar alla markeringar i uppgiften en bild. Lösningarna finns längst bak i tidningen. Bildkryss från Japan innehåller både stora och små logiska uppgifter och ger många timmar av underhållning. Tidningen utkommer var 8:e vecka. Mycket nöje!