TS Sudoku Geni

TS Sudoku Geni Click for a bigger cover
Art. no. 2427
Title TS Sudoku Geni
Issue 202121
Sales date June 17, 2021
In store until July 15, 2021
Price Sweden 35.00 SEK
Country Sverige
No of issues 13/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Sudoku Geni vänder sig till duktiga Sudokulösare som har löst Sudoku i några år och som nu vill få nya och lite tuffare utmaningar. Svårighetsgraden är 5-6.