TS Sudoku King

TS Sudoku King Click for a bigger cover
Art. no. 2633
Title TS Sudoku King
Issue 202144
Sales date May 20, 2021
In store until July 15, 2021
Price Sweden 35.00 SEK
Country Sverige
No of issues 7/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Sudoku King är en utmanande tidning med 88 klassiska sudokuuppgifter i svårighetsgrad 7-8, vilket lämpar sig väl för dig som gärna vill ha sudokun som är lite svårare än medel. Om du skulle fastna på någon uppgift kan du alltid ta hjälp av lösningarna längst bak i tidningen. Sudoku King utkommer var åttonde vecka.