Modellfly

Modellfly Click for a bigger cover
Art. no. 5030
Title Modellfly
Issue 202103
Sales date June 3, 2021
In store until Aug. 26, 2021
Price Sweden 129.00 SEK
Price Norway 129.00 kr
Country Norge
No of issues 6/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Utgis av Norges Luftsportforbund, og er det eneste rene modellflyblad som utgis på norsk. Bladet Modellfly inneholder tester, artikler og referater om alt av R/C modellfly, helikopter og multirotormodeller i Norge og utlandet, med faste spalter skrevet av erfarne fagspesialister.