Modelljärnvägsmagasine

Modelljärnvägsmagasine Click for a bigger cover
Art. no. 7175
Title Modelljärnvägsmagasine
Issue 202101
Sales date March 25, 2021
In store until May 27, 2021
Price Sweden 99.00 SEK
Price Norway 130.00 kr
Country Sverige
No of issues 4/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

"Modelljärnvägsmagasinet är Sveriges tidskrift för modelljärnväg. Du får minst 200 sidor renodlad mj per år. De fyra numren under ett år innehåller tematiska artikelserier, byggartiklar, modelltester, svenskt och utländskt med mera, allt med en stark koppling modell-förebild."