Bild & Bubbla

Bild & Bubbla Click for a bigger cover
Art. no. 9070
Title Bild & Bubbla
Issue 202101
Sales date March 2, 2021
In store until May 4, 2021
Price Sweden 89.00 SEK
Country Sverige
No of issues 4/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Bild & Bubbla är Sveriges största och äldsta seriösa kulturtidskrift om tecknade serier. I varje välfyllt nummer om minst hundra sidor presenterar vi artiklar, intervjuer, recensioner, nyheter med mera i ett försök att avhandla hela det mångfacetterade spektrum som seriemediet utgör. Bild & Bubbla ges sedan 1968 ut av den ideella föreningen Seriefrämjandet. Antal nummer per år 4, minst hundra sidor per nummer.