Chef

Chef Click for a bigger cover
Art. no. 9326
Title Chef
Issue 202104
Sales date April 22, 2021
In store until May 20, 2021
Price Sweden 179.00 SEK
Country Sverige
No of issues 11/year

Find a dealer

Search for retailers near you:


Description

Om lusten att leda och utveckla. Det berättar vi om i månadsmagasinet Chef. Vi skriver för dig som är chef, om dig som är chef. Vi skriver om det praktiska ledarskapet i vardagen. Genom andra chefers erfarenheter hoppas vi kunna inspirera dig, visa på lösningar, ge ny kunskap, vidga dina vyer, och väcka tankar. Här får du reda på hur andra chefer löst problem, som kanske finns på din arbetsplats också. Här får du goda råd och tips. Här hittar du motivation och stimulans. Här kan du också följa den dynamiska utvecklingen inom ledarskapsområdet. Chef är ett stöd och en kraftkälla som du har nytta och glädje av om du vill utvecklas som chef och som människa.