Vår virksomhet

Tidsam distribuerer magasiner til butikkene på oppdrag fra Sveriges ledende forlag. Vi skreddersyr sortimentet hos hver forhandler, for å optimalisere salget basert på etterspørselen fra forbrukerne.

Tidsams oppdrag omfatter også å utvikle eksponeringen av blader i butikk og sikre at forhandlerne møter forbrukerne på riktig måte. Dette går på alt fra hvordan bladene presenteres, hvor i hyllen de finnes, hvilke titler som står sammen – kort sagt hvordan selve tidsskriftsavdelingen skal se ut og plasseres for å oppnå et best mulig salg.

Miljø
Tidsam arbeider for stadig å forbedre, forebygge og redusere selskapets miljøpåvirkning, og i september 2012 ble Tidsam miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Gjennom en høy grad av resirkulering og ansvarlig bruk av transport, råvarer og energi, forebygger Tidsam forurensning og har en virksomhet som tar hensyn til miljøet. I dokumentene nedenfor kan du lese Tidsams fullstendige miljøretningslinjer og se Tidsams miljøsertifikat.

Vår historie
Tidsams historie går helt tilbake til 1899, da det kongelige telegrambyrået fikk i oppdrag å selge alle tidsskrifter på alle jernbanestasjoner i Sverige.

I 1906 ble AB Svenska Pressbyrån dannet for å håndtere distribusjonen, men ble senere omgjort til Pressbyråns Intressenter AM i 1939.

I 1979 ble Pressbyrån delt i to – med et selskap som tok seg av butikkene (Pressbyrån), og et selskap som tok seg av distribusjonen (Presam).

I 1992 ble Tidsam etablert som et selvstendig selskap i forbindelse med oppdelingen av Presams virksomhet.

I 2016 kjøpte Tidsam Svenska Interpress og økte dermed produktporteføljen med ca. 2000 titler, både svenske og internasjonale.