20-Tal

20-Tal Klikk for større bilde
Varenr 5986
Tittel 20-Tal
Utgave 202002
Salgsdag 5. januar 2021
I butikk til 9. mars 2021
Pris Sverige 120
Land Sverige
Utgivelse nr/år 3

Søk butikk

Søk etter butikk nær deg:


Beskrivelse

20-Tals uppgift är att hålla ögonen på de företeelser som kännetecknar och formar nuet. Genom djupgående essäer, reportage och personliga intervjuer reflekteras och inventeras kulturklimatets olika rum, i Sverige och världen. Tidskriftens temanummer är forskningsprojekt i samtiden, som kritiskt belyser ett ämne ur konstnärliga och vetenskapliga infallsvinklar. Ambitionen är att ge en klarsynt bild av samhällstendenser och ojämlika styrkeförhållanden. Som enda svenska tidskrift har 20-Tal en generöst tilltagen debutantavdelning - i varje tidskriftsnummer.