Efterpresstjänster - PEP

Vi gör mer än ni tror...
  • Prenumerationshantering 
  • Lösnummerinplastning
  • Eftermarknad
  • Lagerhållning
  • Kampanjpackning

I vår moderna anläggning i Värnamo kan vi hantera de flesta efterpressarbeten - alltid med hög kvalitet och kostnadseffektivt!

Fördelen med att välja oss 

Vi har en modern maskinpark stor kunskap och erfarenhet som säkrar kvaliteten hela vägen. Tidsam kan hantera komplexa efterpressarbeten, som ”bulkiga” bi-pack, olika typer av inplastningar och etiketteringar, med hög kvalitet och i stora volymer. Vi kan även erbjuda paketering och lagerhållning av exempelvis prenumerationsupplagor, ”give-aways” som används för flera utgåvor, eller andra typer av produkter.

Vi är en stor fraktupphandlare

Tidsam har volymavtal med stora frakt- och speditionsbolag, vilket ger kostnadseffektiva distributionsalternativ.