Miljö

Tidsam arbetar med att ständigt förbättra, förebygga och minska företagets miljö-påverkan och i september 2012 blev Tidsam miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Genom en hög grad av återvinning och ansvarsfullt användande av transporter, råvaror och energi, förebygger Tidsam förorening och bedriver en verksamhet som tar hänsyn till miljön.

Under 2020 finns mål som ska bidra till att minska Co2 utsläpp och brännbart avfall samt öka antalet miljöklassade tjänstebilar.  

Numera kan vi även plasta tidningar, både för lösnummer och prenumeration, med nedbrytbara plastalternativ.