Tidsam

20-Tal

20-Tals uppgift är att hålla ögonen på de företeelser som kännetecknar och formar nuet. Genom djupgående essäer, reportage och personliga intervjuer reflekteras och inventeras kulturklimatets olika rum, i Sverige och världen. Tidskriftens temanummer är forskningsprojekt i samtiden, som kritiskt belyser ett ämne ur konstnärliga och vetenskapliga infallsvinklar. Ambitionen är att ge en klarsynt bild av samhällstendenser och ojämlika styrkeförhållanden. Som enda svenska tidskrift har 20-Tal en generöst tilltagen debutantavdelning – i varje tidskriftsnummer.

20-Tal
Magazine article number5986
Magazine issue202102
Magazine relese date20.09.2021
Magazine last date24.11.2021
Price Sweden120.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released3 time per yeas