Tidsam

Agora

Agora er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift for humaniora og samfunnsvitenskapene, med tyngdepunkt i filosofi. Agora retter seg både mot et akademisk publikum og mot en bredere offentlighet. Agora gir ut temanumre over et bredt spekter av emner.

Agora
Magazine article number1151
Magazine issue202301
Magazine relese date09.02.2023
Magazine last date04.05.2023
Price Norway265.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas