Tidsam

Agora

Agora er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift for humaniora og samfunnsvitenskapene, med tyngdepunkt i filosofi. Agora retter seg både mot et akademisk publikum og mot en bredere offentlighet. Agora gir ut temanumre over et bredt spekter av emner.

Agora
Magazine article number1151
Magazine issue202401
Magazine relese date11.04.2024
Magazine last date19.06.2024
Price Norway285.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas