Tidsam

Agora

Agora er et tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift for humaniora og samfunnsvitenskapene, med tyngdepunkt i filosofi. Agora retter seg både mot et akademisk publikum og mot en bredere offentlighet. Agora gir ut temanumre over et bredt spekter av emner.

Agora
Magazine article number1151
Magazine issue202203
Magazine relese date19.05.2022
Magazine last date11.08.2022
Price Norway245.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas