Tidsam

Alpinklatring

Tidsskrift for Norsk Alpinklatring er et magasin utgitt av Norsk Tindeklub en gang per år. Tidsskriftet dekker et utvalg av alpine klatrebegivenheter for forestående år, samt aktuelle tilbakeblikk.Tidsskriftet har utviklet seg til å bli en viktig milepæl i norsk klatremedia når det kommer ut på vårvinteren hvert år.

Alpinklatring
Magazine article number1296
Magazine issue202201
Magazine relese date05.05.2022
Magazine last date28.07.2022
Price Norway250.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released1 time per yeas