Tidsam

Arkitektur

Arkitektur og samfunn. En enestående kilde for forståelsen av norsk arkitekturs utvikling i dette århundre.
Dokumenterer og debatterer norsk samtids-/interiør og landskapsarkitektur. Norsk med engelsk oppsummering – 8 utgaver pr. år.

Arkitektur
Magazine article number1037
Magazine issue202301
Magazine relese date16.03.2023
Magazine last date04.05.2023
Price Norway214.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released6 time per yeas