Tidsam

Axess

Axess Magasin vill förena akademisk och publicistisk kultur och skapa ett forum, där forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och en bredare publik kan mötas. Den är inte en spegel i vilken den akademiska världen kan betrakta sig själv, utan en lins som förtydligar forskningen för en bredare publik.

Axess
Magazine article number2804
Magazine issue202208
Magazine relese date08.11.2022
Magazine last date13.12.2022
Price Sweden89.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released9 time per yeas