Tidsam

Bild & Bubbla

Bild & Bubbla är Sveriges största och äldsta seriösa kulturtidskrift om tecknade serier. I varje välfyllt nummer om minst hundra sidor presenterar vi artiklar, intervjuer, recensioner, nyheter med mera i ett försök att avhandla hela det mångfacetterade spektrum som seriemediet utgör. Bild & Bubbla ges sedan 1968 ut av den ideella föreningen Seriefrämjandet. Antal nummer per år 4, minst hundra sidor per nummer.

Bild & Bubbla
Magazine article number9070
Magazine issue202302
Magazine relese date08.06.2023
Magazine last date10.08.2023
Price Sweden89.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released4 time per yeas