Tidsam

Bokasin Historia Julrosor

Bli en del av historien genom inspirerande och intresseväckande artiklar, från antika civilisationer till modern tid. Artiklarna är trollbindande, fantastiska och ibland fruktansvärda- men alltid upplysande och lärorika.
Artiklarna ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt med förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.

Bokasin Historia Julrosor
Magazine article number4925
Magazine issue202340
Magazine relese date24.10.2023
Magazine last date04.01.2024
Price Sweden149.90 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released6 time per yeas