Tidsam

BokasinHistoriaKungahuset

Bli en del av historien genom inspirerande och intresseväckande artiklar, från antika civilisationer till modern tid. Artiklarna är trollbindande, fantastiska och ibland fruktansvärda- men alltid upplysande och lärorika.
Artiklarna ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt med förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.

BokasinHistoriaKungahuset
Magazine article number4925
Magazine issue202336
Magazine relese date14.03.2023
Magazine last date09.05.2023
Price Sweden139.90 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released6 time per yeas