Tidsam

BokasiHistoEuropasHistora

Bli en del av historien genom inspirerande och intresseväckande artiklar, från antika civilisationer till modern tid. Artiklarna är trollbindande, fantastiska och ibland fruktansvärda- men alltid upplysande och lärorika.
Artiklarna ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt med förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.

BokasiHistoEuropasHistora
Magazine article number4925
Magazine issue202231
Magazine relese date24.05.2022
Magazine last date19.07.2022
Price Sweden139.90 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released6 time per yeas