Tidsam

BokHistoria Spec Legender

I Bokasin Historia Special får läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt. Det är spännande, roligt och lärorikt. Artiklarna åtföljs av förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.

BokHistoria Spec Legender
Magazine article number4993
Magazine issue202329
Magazine relese date22.08.2023
Magazine last date24.10.2023
Price Sweden149.90 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released6 time per yeas