Tidsam

Chef

Om lusten att leda och utveckla. Det berättar vi om i månadsmagasinet Chef. Vi skriver för dig som är chef, om dig som är chef. Vi skriver om det praktiska ledarskapet i vardagen.

Genom andra chefers erfarenheter hoppas vi kunna inspirera dig, visa på lösningar, ge ny kunskap, vidga dina vyer, och väcka tankar.

Här får du reda på hur andra chefer löst problem, som kanske finns på din arbetsplats också. Här får du goda råd och tips. Här hittar du motivation och stimulans. Här kan du också följa den dynamiska utvecklingen inom ledarskapsområdet.

Chef är ett stöd och en kraftkälla som du har nytta och glädje av om du vill utvecklas som chef och som människa.

Chef
Magazine article number9326
Magazine issue202304
Magazine relese date25.04.2023
Magazine last date25.05.2023
Price Sweden179.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released11 time per yeas