Tidsam

Cogito

Cogito betyr ” jeg tenker ” og klar tenkning er viktig for tidskriftet Cogito, som ser på det erkjennende og skapende i mennesker som nært beslektet og gir også rom for kunstneriske utrykk, litteratur, aktuelle samfunns-spørsmål og esoterisk kristendom.

Cogito
Magazine article number7230
Magazine issue202202
Magazine relese date20.10.2022
Magazine last date29.12.2022
Price Sweden175.00 kr
Price Norway175.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas