Tidsam

Cogito

Cogito betyr ” jeg tenker ” og klar tenkning er viktig for tidskriftet Cogito, som ser på det erkjennende og skapende i mennesker som nært beslektet og gir også rom for kunstneriske utrykk, litteratur, aktuelle samfunns-spørsmål og esoterisk kristendom.

Cogito
Magazine article number7230
Magazine issue202301
Magazine relese date17.05.2023
Magazine last date20.07.2023
Price Sweden175.00 kr
Price Norway175.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas