Tidsam

Flygrevyn

Flygrevyn är Skandinaviens största kommersiella flygtidning. Tidningen har rötter långt bak i tiden – dessa kan faktiskt spåras så långt tillbaka som runt sekelskiftet, då Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK, föddes. Flygrevyn är idag oberoende och helt fristående från alla organisationer, men har ett samarbete med Svenskt Flyg, KSAK, Frivilliga Flygkåren FFK och med Svenska Flygsportsförbundet, FSF. Flygrevyn täcker alla intresseområden inom flygvärlden.

Flygrevyn
Magazine article number0204
Magazine issue202305
Magazine relese date31.08.2023
Magazine last date19.10.2023
Price Sweden89.00 kr
Price Norway109.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released7 time per yeas