Tidsam

Jazznytt

Bladet har akkurat gjennomgått en omleggingsfase for å produsere et bredere magasin av det tidligere nisjebladet Jazznytt. Redaksjonen føler at de langt på vei har lyktes i å gjøre det til et mer fargerikt magasin om jazz. Norsk &#8211

Jazznytt
Magazine article number1320
Magazine issue202401
Magazine relese date07.03.2024
Magazine last date29.05.2024
Price Norway159.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released4 time per yeas