Tidsam

Norsk Shakespeare tids

Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift har tilhold i Litteraturhuset i Oslo, Therese Bjørneboe er redaktør. Scenekunst i videste forstand er, som man forstår, bladets innhold. “Og for ein gongs skuld: Vii har faktisk eit av Europas beste teatertidsskrift”, sier Jon Fosse.

Norsk Shakespeare tids
Magazine article number1102
Magazine issue202301
Magazine relese date20.04.2023
Magazine last date06.07.2023
Price Norway95.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released3 time per yeas