Tidsam

Sjöfartstidningen

Sjöfartstidningen ges ut sedan 1905 och är tidningen för alla som är intresserade av handelssjöfart. Vi har svensk utgångspunkt i vår rapportering om den internationella sjöfartsnäringen. Vi skildrar handelssjöfartens förutsättningar och utveckling i en tid då omställningen till klimatsmarta transporter genomsyrar hela branschen. I elva nummer om året samt på www.sjofartstidningen.se porträtterar vi människorna, företagen och organisationerna som driver sjöfarten framåt.

Sjöfartstidningen
Magazine article number9085
Magazine issue202401
Magazine relese date01.02.2024
Magazine last date27.02.2024
Price Sweden130.00 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released11 time per yeas