Tidsam

TS Bildkryss fr Japan

I Bildkryss från Japan ska man använda sitt logiska tänkande. När en uppgift är korrekt löst bildar alla markeringar i uppgiften en bild. Lösningarna finns längst bak i tidningen. Bildkryss från Japan innehåller både stora och små logiska uppgifter och ger många timmar av underhållning. Tidningen utkommer var 8:e vecka. Mycket nöje!

TS Bildkryss fr Japan
Magazine article number2269
Magazine issue202281
Magazine relese date22.09.2022
Magazine last date17.11.2022
Price Sweden49.90 kr
CountrySverige
LanguageSwedish
Released6 time per yeas