Tidsam

Vardøger

Dekker et vidt spekter av temaer, men med spesiell vekt på politisk økonomi. Bladets selvpålagte oppgave er å formidle samfunnsanalyser og dokumentasjoner i forbindelse med den sosialistiske bevegelsen. Norsk &#8211

Vardøger
Magazine article number1361
Magazine issue202101
Magazine relese date15.09.2021
Magazine last date08.12.2021
Price Norway200.00 kr
CountryNorge
LanguageNorska
Released1 time per yeas