Tidsam

Ge kärlek till tidningshyllan!

Ca 50% köper sin tidning på impuls. Det innebär att så mycket som vartannat tidningsköp är oplanerat och beslutet att köpa tidningen tas inne i butik. Det gör att synlighet och läget tillsammans med en attraktiv tidningsavdelning är avgörande för att fånga upp de som är potentiella tidningsköpare och inte missa viktig försäljning.    

Den stora impulsgraden innebär därmed att du kan påverka konsumentens beslut i butik väldigt mycket genom att göra tidningarna synliga, avdelningen attraktiv och gärna jobba med utbrytande ställ och exponeringar. Tidningshyllan speglar även alla våra årstider och helger under året genom sina fantastiska omslag och det kan du nyttja genom att plocka upp vissa teman i butik som inspirerar kunden och bidrar till ökad försäljning.

De butiker som jobbar aktivt med sin tidningshylla har ca 4% bättre försäljningsutveckling än andra butiker. Att ge tidningshyllan kärlek ger alltså resultat!

 • Tidningar har 50 % impulsgrad, det innebär att vartannat köpbeslut gällande tidningar tas i din butik.
 • Gör tidningarna synliga, avdelningen attraktiv och jobba gärna med utbrytande ställ och exponeringar. Prata med din säljare som kan ge dig tips vad som passar i din butik.
 • Ställ dina storsäljare i ”ta höjd”, de agerar inropare till hyllan och bidrar till mer köp.
 • Ta upp något tema under året och gör ”det lilla extra” för att fånga in dina impulskunder i tidningsavdelningen.
 • Häng på de kampanjer vi på Tidsam jobbar med, de bidrar till ökad försäljning.
 • Följ upp din tidningsförsäljning från Tidsam hela tiden och utvärdera de insatser du gjort.

Du kan påverka din försäljning!  

Olika satsningar i avdelningen ger olika resultat i  försäljningen, gemensamt är att alla ger en mycket bra effekt på tidningsförsäljningen.

 • Utökat sortiment +6 %
 • Tillägg av sektion +10 %
 • Flytta avdelningen till bästa läget i butik + 15 %
 • Satsa på personal och drift + 20 %
 • Kampanjer & aktiviteter, upp till + 800 %

Nedan kan du läsa om olika aktiviteter du kan satsa på i din under hela året.

Vilka aktiviteter ska du satsa på?

Vår

Hälsa, sportlov och trädgård.
Vår