Tidsam

Miljö

Tidsam arbetar sedan många år med ständiga förbättringar genom att förebygga och minska vår miljöpåverkan.

För att minska vårt avtryck på effektivast möjliga sätt inriktar vi insatserna inom de områden där de kan ha största möjliga positiva påverkan. Dels i vår dagliga verksamhet som försäljning och distribution av tidskrifter, men även inom återvinning och ansvarsfullt användande av transporter, råvaror och energi.

Vi är sedan 2012 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Nedan följer några konkreta exempel på våra ”ständiga förbättringar”:

 • Installerat 68 solpaneler på taket i distribunalen i Värnamo (se bild till höger). Dessa ska kunna producera 230 000 kWh, vilket motsvarar ca 20- 25 % av distribunalens årsförbrukning.
 • Köper förnybar/grön el via Värnamo Energi för att täcka behovet utöver den egenproducerade elen.
 • Installerat el-bilsladdare i anslutning till distribunalen i Värnamo. Två bilar kan laddas samtidigt med 22kW per bil.
 • Byter löpande ut belysningen i distribunalen till energieffektivare LED- belysning.
 • Implementerat ett antal tekniska lösningar både på huvudkontoret och i distribunalen som t ex videokonferensanläggning/Teams för att minska vårt resande både i och utanför landet.
 • Köper endast in miljöklassade tjänstebilar.

 • Ställer miljökrav i alla upphandlingar för att ta miljöansvar för hela vår leverantörskedja.
 • Upphandlar alla transporter vi behöver. Där ställer vi bland annat krav att åkerierna ska efterleva ISO 14001/likande miljöledningssystem och att 50 % av de fordon som åkeriet använder för Tidsams uppdrag ska var Euroclass 6 eller bättre.
 • Sedan 2016 körs alla långväga transporter på tåg.
 • 100 % av papper från returer av tidningar återvinns och blir andra pappersprodukter.
 • Alla leksaker/annat som ibland finns på tidningarna plockas bort så de kan återvinnas alt. slängs på ett miljövänligt sätt.
 • Vi använder endast LED- belysning i de tidningsavdelningar vi  bygger ute i butik.
 • Sedan 2014 levereras och returneras alla våra tidningar i miljövänliga plastlådor.

Miljödokument

I vår miljöpolicy står det:

Tidsam ska genom att arbeta med ständiga förbättringar förebygga och minska företagets miljöpåverkan. I vår dagliga verksamhet, försäljning och distribution av tidskrifter, ingår miljöledningssystemet som en naturlig del, och systemets målsättningar finns med i företagets affärsplan. Genom en hög grad av återvinning och ansvarsfullt användande av transporter, råvaror och energi, förebygger Tidsam förorening och bedriver en verksamhet som tar hänsyn till miljön.

ISO 14001 – Certifikat

Miljöpolicy