Tidsam

Läslust!

Forskning visar att läsning har en mängd positiva effekter. Det bidrar till att utöka vårt ordförråd och förbättrar därigenom vår läsförståelse. Dessutom stärker det vår koncentrationsförmåga, ökar vår empati och tränar vårt kritiska tänkande när vi utvärderar texter – något som är alltmer relevant i dagens samhälle där sanningen kan vara svår att skilja från falskhet.

Utöver dessa fördelar främjar läsning även vårt personliga välmående på många sätt. Det kan fungera som en avstressande aktivitet och underlätta sömnen, medan korsord och sudoku tränar vår kognitiva förmåga och hjälper till att hålla hjärnan aktiv, vilket kan minska risken för depression. Nedan kan du läsa mer om de positiva effekterna av att läsa.

Läsningens positiva egenskaper

Ökat ordförråd

Studier genomförda av forskare vid Lancaster University och University of Sussex följde flera barns läsutveckling från barndomen till vuxen ålder. Vid fyra olika tillfällen under studien mättes barnens läsförståelse. Vid det första och sista mätningstillfället undersöktes även den så kallade Matteuseffekten, vilket innebär att ju mer man läser, desto starkare och mer motiverad blir man att fortsätta läsa, vilket i sin tur gynnar läsförmågan. Resultaten visade att barn med god läsförståelse också hade ett större ordförråd än de som hade svagare läsförmåga. Ett stort ordförråd underlättar förståelsen av texter. Det är som med många andra färdigheter - ju mer man tränar desto bättre blir man

Minskad stress

Att ägna sig åt sex minuters tyst läsning kan minska stressnivån med upp till 68%. Läsning får kroppen att slappna av och pulsen att sjunka, vilket leder till en känsla av lugn. Enligt en studie vid University of Sussex är läsning mer effektivt för att minska stress än att lyssna på musik, dricka te eller ta en promenad. Därför är läsning en utmärkt aktivitet för att underlätta insomnandet. Det är dock viktigt att läsa från papper istället för från en skärm, eftersom det blåa ljuset från skärmen kan störa kroppens produktion av melatonin, hormonet som reglerar dygnsrytmen.

Stimulerar kreativiteten

I dagens digitala värld möter barn och unga konstant färdiga bilder och berättelser i filmer och spel. Men när de istället väljer att läsa får de möjlighet att låta sin egen fantasi skapa bilder i sina sinnen. Läsning är ett fantastiskt sätt att väcka fantasin, eftersom de tryckta orden stimulerar den egna kreativiteten och fantasin. Att föreställa sig karaktärer, platser och händelser i sin egen hjärna kan ofta överträffa den visuella upplevelsen från förberedda bilder och filmer.

Kognitiva utmaningar

Hjärnan behöver kontinuerligt stimulans och aktivitet för att må bra. Att hålla sig nyfiken och fortsätta lära sig nya saker är en viktig princip för att undvika att hjärnan förtvinar, vilket kan leda till depression och i förlängningen olika former av demens. Att fortsätta lära sig och utmana sig själv är en form av friskvård för hjärnan. Nyfikenhet är nyckeln till att hålla hjärnan stimulerad och aktiv. Aktiviteter som korsord och sudoku är utmärkta exempel på underhållande sysselsättningar som kan bidra till att hålla nyfikenheten levande och hjälpa till att bevara hjärnans hälsa på lång sikt.