Tidsam

Öka läslusten

Hjälp till att öka läslusten bland våra barn och unga!

Barns och ungdomar läser allt mindre och svenska skolbarns läsförmåga har sjunkit sedan 1970-talet, visar en rapport från Svenska Förläggarföreningen. Sverige är sämst i Norden och Norden är sämst bland OECD – länderna, så ser den tråkiga sanningen ut.

Genom att jobba aktivt med din tidningsavdelning i butik så tar du ställning, visar tydligt att det är viktigt och att du vill bidra till att öka läslusten. Främst bland barn och unga, men självklart i alla åldrar.

Det finns en hel del studier som tydligt visar att våra hjärnor tar in information bättre när vi läser på papper än exempelvis på en läsplatta. Vi läser nämligen ytligare på skärm, det finns även en tendens till att ju mer vi läser på skärm ju ytligare läser vi generellt. Långa och även komplexa texter läser och förstår vi helt klart bättre på papper, vilket innebär att ur ett inlärningsperspektiv är det betydligt bättre att läsa på papper än på skärm.

Dessutom framhåller en del forskare att det är hälsosamt och bra för våra hjärnor att läsa något som inte rör sig, plingar eller uppmanar oss till uppmärksamhet. Även att bryta det oändliga scrollandet genom att vända sida och kunna ”läsa klart” påverkar oss positivt.

Fakta om läsning och skärmar:

  • Trots en ökad läsning på nätet, så har svenska elevers läsande minskat och attityderna till läsning försämrats generellt.
  • Samtliga nordiska länder har i dag en lägre andel elever som tycker om att läsa jämfört med genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Lägst andel i Norden har Sverige.
  • I genomsnitt använder vi skärmar ca 3,5 timmar om dagen, varav ca 1,5 timme i mobilen.
  • Ungdomar mellan 16 – 25 år använder sin mobil drygt 5 timmar om dagen.
  • I senaste rapporten från Internetstiftelsen säger 9 av 10 svenskar att de tillbringar för mycket tid framför skärmen på sin fritid.
  • Nära hälften (46%) svarar att de vaknar på natten och tittat i sin mobiltelefon.

Källa: Internetstiftelsen. Svenska Förläggare föreningen.