Tidsam

Återförsäljare

Välkommen!

Här kan du som är återförsäljare av Tidsams tidningar logga in och b la se din butiks tidningssortiment, göra dina retur- eller lådrapporteringar och hämta olika rapporter/dokument kopior.

Logga in

Är du inte återförsäljare, men gärna vill bli? 

Vad roligt att du vill bli återförsäljare av Tidsams tidningar! Börja med att kontakta Preserv.

Efter att din ansökan är behandlad av Preserv kommer vi på Tidsam att kontakta dig så du så snabbt som möjligt kan komma igång med din tidningsförsäljning.

Preserv är en samarbetspartner mellan Sveriges tidningsleverantörer och har som syfte att göra det enklare för både återförsäljare och leverantörer genom ett gemensamt kundregister. Som återförsäljare behöver du därför endast vända dig till ett och samma ställe när du vill sälja tidningar från flera olika leverantörer. 

Fyra tips hur du skapar en effektiv tidningsavdelning!

  • Utse en eller få personer som ansvarar för tidningsavdelningen. Gärna någon som gillar och har ett engagemang för tidningar.
  • Schemalägg driften.
  • Lär dig rutinerna för tidningar och följ dem.
  • Sätt tydliga mål och följ upp försäljningen.

Lycka till!