Tidsam

Vår verksamhet

Tidsam distribuerar på uppdrag av Sveriges ledande förlag, tidningar till svensk handel. Vi skräddarsyr sortimentet till varje återförsäljare för att optimera försäljningen utifrån konsumenternas efterfrågan.

I Tidsams uppdrag ingår även att utveckla exponeringen av tidningar i butik och säkerställa att återförsäljarna möter konsumenternas efterfrågan gällande tidningar på bästa sätt. Det innebär allt från hur en tidningsavdelning är placerad, hur den ser ut, vilket sortiment är bäst för att möta konsumentens efterfrågan samt att erbjuda effektiva kampanjer för att optimera försäljningen.

Det arbetar ca 108 personer på Tidsam, varav 27 personer på huvudkontoret i Stockholm och knappt 72 st. på distribunalen i Värnamo där tidningarna packas och levereras ut till butik. Vi har även 9 st. säljare i Sverige och verksamhet i Norge.

Tidsam:

 • ägs av Bonnier News AB, Egmont Publishing, Aller media och Förlags AB Albinsson & Sjöberg.
 • är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 • äger även bolaget Swedcirc som jobbar med logistiklösningar inom e- handel.

Vår historia

Tidsams historia går tillbaka ända till 1899, då kungliga telegrambyrån fick i uppdrag att sälja tidningar på alla järnvägsstationer i Sverige.

 • 1906 bildades AB Svenska Pressbyrån för att hantera distributionen.
 • 1979 delas Pressbyrån – ett företag fick ta hand om butikerna (Pressbyrån) och ett företag fick ta hand om distributionen (Presam).
 • 1992 delades Presams verksamhet upp och Tidsam bildades som ett fristående bolag.
 • 2016 köpte Tidsam Svenska Interpress och utökade därmed produktportföljen med både svenska och internationella tidskrifter.
 • 2020 startade Tidsam bolaget Swedcirc, som vänder sig till e- handelsmarknaden med olika logistiklösningar.

Vår vision 

Tidskrifter för alla. Överallt!

Vår affärsidé 

Tidsam skall erbjuda förlagen en kostnadseffektiv distribution av tidskrifter till återförsäljare, samt en effektiv bearbetning av butik och kedjor för att uppnå en så bra exponering som möjligt av förlagens produkter.

Våra fyra ägare 

Aller media har flera tidningar med en lång historia, ett par av dem har levt i mer än hundra år. Aller koncernen är Nordens största populärpressförlag och finns med egen verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Bonnier News AB ingår i Bonnier Magazine Group. Bonnier har en lång historia av både bok- och magasinutgivning som sträcker sig drygt 200 år tillbaka i tiden.

Egmont Publishings värld spänner över ett vitt spektrum från magasin, serier och böcker till filmer, TV-program, animering, videor, biografer och interaktiva spel. Verksamheten i Sverige är indelad i tre affärsområden – Magazines, Nordisk Film och Kids and Teens.

Albinsson & Sjöberg är Nordens största motorförlag och ingår i den familjeägda mediekoncernen FabasGruppen. FabasGruppen ger ut månadstidningar, specialtidningar och böcker samt driver webbsajter med inriktning på motor och teknik.

Tidsams ledning: 

 • Dick Hedegård – Verkställande direktör
 • Silvia Eriksson – Ekonomichef
 • Jonas Mattsson – Marknadschef
 • Raimo Michelsen – Logistik/ IT -chef
 • Anders Lindholm – Försäljningschef
 • Alexandra Norén – HR-chef

Tidsams styrelse:

 • Verkställande direktör Dick Hedegård – Tidsam AB
 • Ordförande Mats Carleson – Förlags AB Albinsson & Sjöberg

Styrelseledarmöter: 

 • Bengt Ottosson – Bonnier News AB
 • Klas Granström – Bonnier News AB
 • Stina Morlin – Bonnier News AB
 • Per Kjellander – Egmont Publishing AB
 • Lena Nyqvist – Aller media AB
 • Lotta Cederbom – Aller media AB
 • Anders Eldkrans – Tidsam AB
 • Joachim Ljunggren – Tidsam AB