Camino magasin

Camino magasin Klicka för större omslag
Art. nr. 2092
Titel Camino magasin
Utgåva 201850
Förs. dag 6 mars 2018
I butik till 8 maj 2018
Pris Sverige 79.00 kr
Land Sverige
Utgåvor 4 nr/år
Upphör 14 september 2017

Sök butik

Sök efter en återförsäljare nära dig:


Beskrivning

Camino - inspiration för smartare livsstil Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino är ett magasin för människor som bryr sig men inte vill göra avkall på kvalitet. Magasinet belyser kreativa individer, grupper, produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling, och som främjar medvetenhet och reflektion kring våra livsstilsval. I magasinet undersöks även relationerna mellan konsumtion, tid, lycka och meningsfullhet. Varje nummer har ett tema som präglar innehållet, från globala till individuella frågor. Bakom Camino står Getaware ekonomisk förening, ett företag som syftar till att inspirera människor, företag och organisationer till att göra smartare val. Magasinet finansieras genom Caminovännerna, annonsörer, prenumerationer samt lösnummerförsäljning.